No!

This is not the best time to run in the city
Wrocław (Dolnośląskie) (PL)!

(Based on weather, air quality and/or radiation)


Źródło GIFa: yesno.wtf

⚠ Air quality, pollution and SMOG in the city Wrocław (Dolnośląskie) (PL)

Weather
clear sky
clear sky
Sunrise: 05:45
Sunset: 19:55
Temperature: 11.27 *C
Humidity: 53 %
Pressure: 1019 hPa
Wind: 1.5 m/s (NE - 40*)
Radiation
0.116 uSv | (62.2 km)
14.5%
Air quality
O3: 113.195 µg/m3 | (3.3 km)
70.7%
NO2: 49.3917 µg/m3 | (2.1 km)
24.7%
PM2.5: 9 µg/m3 | (3.9 km)
10.7%
PM10: 10 µg/m3 | (3.9 km)
7.1%
CO: 0.471807 mg/m3 | (2.1 km)
3.4%
C6H6: 0.23801 µg/m3 | (3.3 km)
1.2%
SO2: 2.76275 µg/m3 | (3.3 km)
0.8%
PM1: 7 µg/m3 | (3.9 km)
RSO alerts
Alert poziomu I- zanieczyszcz. powietrza (2019-02-20 13:20:00 - 2019-12-31 23:58:00)
Na podst. powiadomienia Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu nr 1/2019, z dn. 20.02.2019 Wojewoda Dolnośląski ogłasza "ALERT POZIOMU I"

Na podstawie powiadomienia Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu nr 1/2019, z dn. 20.02.2019 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza "ALERT POZIOMU I" o ryzyku przekroczenia dopuszczalnego lub docelowego poziomu zanieczyszczeń powietrza. Strefa Aglomeracja Wrocławska (PL0201): - ryzyko wystąpienia przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji: Wrocław – Korzeniowskiego, - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w stacji komunikacyjnej: Wrocław – Wiśniowa; - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w stacjach: Wrocław – Korzeniowskiego, Wrocław – Orzechowa; Strefa m. Legnica (PL0202): - ryzyko wystąpienia przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji: Legnica – Rzeczypospolitej, - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w stacji: Legnica – Rzeczypospolitej, - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w stacji: Legnica – Rzeczypospolitej; Strefa m. Wałbrzych (PL0203): - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w stacji: Wałbrzych – Wysockiego; Strefa dolnośląska (PL0204): - ryzyko wystąpienia przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: w stacjach: Dzierżoniów – Piłsudskiego, Głogów – Wita Stwosza, Kłodzko – Szkolna, Oława – Żołnierzy AK, Świdnica – Folwarczna, a także w stacjach: Lubań – Mieszka II i Nowa Ruda – Jeziorna (na podstawie wyników pomiarów ze stacji Lubań – Łączna i Nowa Ruda – Srebrna); - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacjach: Lubań – Mieszka II i Nowa Ruda – Jeziorna (na podstawie wyników pomiarów ze stacji Lubań – Łączna i Nowa Ruda – Srebrna); - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w stacji: Głogów – Wita Stwosza; - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w stacjach: Jelenia Góra – Sokoliki, Głogów – Wita Stwosza, Nowa Ruda – Jeziorna (na podstawie wyników pomiarów ze stacji Nowa Ruda – Srebrna), Oława – Żołnierzy AK, Oleśnica – Brzozowa, Polkowice – Kasztanowa, Świdnica – Folwarczna, Szczawno-Zdrój – Kolejowa, Zgorzelec – Bohaterów Getta, Złotoryja – Staszica i Osieczów; - ryzyko wystąpienia przekroczenia 8-godzinnego poziomu docelowego dla ozonu w stacjach: Jelenia Góra – Ogińskiego i Czerniawa.

Alert poziomu II dla PM10 w Nowej Rudzie (2019-04-17 10:09:00 - 2019-12-31 23:58:00)
Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II" o przekroczeniu 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji w Nowej Rudzie przy ul. Jeziornej.

ALERT II. Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 03/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II" o przekroczeniu 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji w Nowej Rudzie przy ul. Jeziornej.

ALERT POZIOMU II PM10 - Kłodzko (2019-04-19 08:13:00 - 2019-12-31 00:00:00)
POWIADOMIENIE nr 04/2019 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 ALERT POZIOMU II

Data wystąpienia 36-go przekroczenia poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10: 18 kwietnia 2019 r. / godzina 24:00 Przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3; dopuszczalne 35 dni w roku kalendarzowym) w stacji pomiarowej na terenie strefy dolnośląskiej. Strefa dolnośląska (PL0204): - w Kłodzku przy ul. Szkolnej

Info

Country: PL
Region: Dolnośląskie
Longitude: 51.1
Latitude: 17.03333


  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły