A map of air pollution in the world   Bardzo dobry
   Dobry
   Umiarkowany
   Dostateczny
   Zły
   Bardzo zły