Map of radioactive (nuclear) radiation in the world   Bardzo dobry
   Dobry
   Umiarkowany
   Dostateczny
   Zły
   Bardzo zły


Other maps:
 • - Polska Państwowa Agencja Atomistyki
 • - uRADMonitor