Yes!

It's time to run in the city
Kluczbork (Opolskie) (PL)!

(Based on weather, air quality and/or radiation)


Źródło GIFa: yesno.wtf

⚠ Air quality, pollution and SMOG in the city Kluczbork (Opolskie) (PL)

Weather
clear sky
clear sky
Sunrise: 07:23
Sunset: 17:38
Temperature: 4.43 *C
Humidity: 84 %
Pressure: 1029 hPa
Wind: 3.56 m/s (W - 266*)
Radiation
0.096 uSv | (37.7 km)
12%
Air quality
O3: 41.735 µg/m3 | (17.5 km)
26.1%
NO2: 14.6839 µg/m3 | (17.5 km)
7.3%
PM10: 28.1165 µg/m3 | (17.5 km)
20.1%
RSO alerts
Komunikat GIOŚ z dnia 24.02.2021 (2021-02-24 14:56:00 - 2021-12-31 23:59:00)
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny i w Zdzieszowicach przy ul. Piastów za okres od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) na terenie: miasta Nysa i Zdzieszowice. Pełna treść komunikatu pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3083

Komunikat GIOŚ nr 1 z dnia 22.04.2021 (2021-04-22 13:26:00 - 2021-12-31 23:59:00)
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 nanogram/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanej w Opolu, Os. Armii Krajowej za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: części miasta Opola oraz części gmin: Komprachcice, Prószków, Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki oraz Dąbrowa. Pełna treść komunikatu pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3773

Komunikat GIOŚ nr 2 z dnia 22.04.2021. (2021-04-22 13:29:00 - 2021-12-31 23:59:00)
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanych w Brzegu przy ul. Poprzecznej, Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego oraz Oleśnie przy ul. Słowackiego za okres od 01.01.2021 r. do 21.04.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) na terenie: części miast Brzeg, Kędzierzyn-Koźle i Olesno, a także części gmin: Bierawa, Ujazd, Cisek, Leśnica, Zdzieszowice, Reńska Wieś, Kluczbork, Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice i Lasowice Wielkie. Pełna treść komunikatu pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3773

Komunikat GIOŚ z dnia 25.05.2021 (2021-05-25 13:26:00 - 2021-12-31 23:59:00)
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanej w Opolu na osiedlu Armii Krajowej (stacja manualna) za okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) na terenie: części miasta Opola, a także części gmin: Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa. Pełna treść komunikatu pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3958

Komunikat GIOŚ z dnia 24.09.2021 (2021-09-24 13:14:00 - 2021-12-31 23:59:00)
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego dla BaP w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzoapirenu w pyle zawieszonym PM10 w powiecie brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim i kluczborskim. Pełna treść komunikatu pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/4626

Remont A4 - zmiana organizacji ruchu (2021-10-19 23:59:00 - 2021-12-31 00:00:00)
Od 20.10.2021r. nastąpi wdrożenie czasowej organizacji ruchu dla etapu 4 remontu autostrady A4 od km 269+575 do km 274+795.

Na czas trwania etapu 4 węzeł Kędzierzyn-Koźle będzie częściowo wyłączony z ruchu. Ruch będzie się odbywał wyłącznie łącznicą wyjazdową z jezdni południowej (z kierunku od Wrocławia) w stronę SPO Olszowa i DW 426. Pozostałe łącznice będą zamknięte dla ruchu. Przewiduje się możliwość przejazdu służb przez węzeł oraz przez plac budowy, po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, za wyjątkiem dni, w których będą układane warstwy nawierzchni

Info

Country: PL
Region: Opolskie
Longitude: 50.97281
Latitude: 18.21816


  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły