Yes!

It's time to run in the city
Połaniec (Świętokrzyskie) (PL)!

(Based on weather, air quality and/or radiation)


Źródło GIFa: yesno.wtf

⚠ Air quality, pollution and SMOG in the city Połaniec (Świętokrzyskie) (PL)

Weather
No sensor within 100 km.
Radiation
0.139 uSv | (63.7 km)
17.3%
Air quality
IJP: 1 | (47.5 km)
14.3%
PM1: 11 µg/m3 | (47.5 km)
PM10: 17 µg/m3 | (47.5 km)
12.1%
PM2.5: 17 µg/m3 | (47.5 km)
20.2%
RSO alerts
No alerts in the area.
Info

Country: PL
Region: Świętokrzyskie
Longitude: 50.43324
Latitude: 21.2812


  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły