Yes!

It's time to run in the city
Połaniec (Świętokrzyskie) (PL)!

(Based on weather, air quality and/or radiation)


Źródło GIFa: yesno.wtf

⚠ Air quality, pollution and SMOG in the city Połaniec (Świętokrzyskie) (PL)

Weather
scattered clouds
scattered clouds
Sunrise: 06:15
Sunset: 18:41
Temperature: 14.05 *C
Humidity: 47 %
Pressure: 1022 hPa
Wind: 8.2 m/s (W - 280*)
Radiation
0.13 uSv | (63.7 km)
16.3%
Air quality
PM1: 4 µg/m3 | (35.5 km)
PM10: 5 µg/m3 | (35.5 km)
3.6%
PM2.5: 4 µg/m3 | (35.5 km)
4.8%
RSO alerts
No alerts in the area.
Info

Country: PL
Region: Świętokrzyskie
Longitude: 50.43324
Latitude: 21.2812


  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły