Informacje o związkach chemicznych i promieniowaniu.
W dzisiejszym świecie w coraz silniej zanieczyszczonym powietrzu występują szkodliwe związki, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Oto związki, które mają negatywny wpływ na nasz organizm:

1). Tlenki azotu (NOx) - należy wiedzieć, że powodują uszkodzenie płuc, zmniejszają zdolność krwi do przenoszenia tlenu i mogą być przyczyną chorób nowotworowych. Obniżają także odporność organizmu na infekcje bakteryjne, działają drażniąco na oczy i drogi oddechowe, powodują zaburzenia w oddychaniu, są przyczyną astmy. Trzeba wiedzieć również iż dwutlenek azotu może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg oddechowych.

2). Kadm, rtęć, ołów (metale ciężkie) - rtęć prowadzi do osłabienia pamięci, zaburzeń ruchu i wzorku. Uszkadza nerki oraz upośledza płodność. Kadm z kolei uszkadza nerki, kości i płuca. Wywołuje duszności oraz bóle stawowo-mięśniowe. Ołów znów atakuje układ pokarmowy i nerwowy, wywołuje porażenia mięśni, krwiomocz oraz zaburzenia pracy mózgu.

3). Benzo(a)piren B(a)P - jest to szczególnie niebezpieczna dla organizmu, rakotwórcza substancja, która głównie kumuluje się w płucach. Uszkadza także nadnercza, wątrobę, układ krwionośny i odpornościowy. Nierzadko doprowadza do niepłodności.

4). Benzen (C6H6) - powoduje ciężkie zatrucia. Początkowo bóle głowy, zmęczenie, potem niewydolność układu oddechowego, krwawienia z błon śluzowych, zaburzenia rytmu serca.

5). Dwutlenek siarki (SO2) - intensywnie drażni układ oddechowy, zmniejsza zdolność krwi do absorbcji i przenoszenia tlenu. Także powoduje skurcz oskrzeli, uszkadza płuca, zaostrza astmę.

6). Ozon (O3) - działa drażniąco na układ oddechowy, upośledza pracę płuc, sprzyja atakom astmy, zmniejsza odporność na infekcje, nasila objawy zapaleń oskrzeli, rozedmy płuc.

7). Tlenek węgla (CO) - łączy się z hemoglobiną i ogranicza absorbcję tlenu do krwi oraz jego transport do tkanek. Również powoduje silne zaburzenia krążenia, pracy serca oraz układu nerwowego.

8). Pyły zawieszone (PM10 i PM2, 5) - ich drobne cząsteczki początkowo przenikają głęboko do płuc, a następnie do krwi. Im drobniejsze, tym szybciej i głębiej. Najczęściej wywołują ostre ataki kaszlu oraz ostre zapalenia oskrzeli. Należy pamiętać, że zwiększają także ryzyko poważnych chorób układu oddechowego jak POChP, zapalenia naczyń krwionośnych i miażdżycy, pośrednio zawału serca oraz udaru mózgu.