Tak!

To czas by biegać w mieście
Kluczbork (Opolskie) (PL)!

(Na podstawie pogody, jakości powietrza i/lub promieniowania.)


Źródło GIFa: yesno.wtf

jakość powietrza, promieniowanie, radiacja, smog i zanieczyszczenie mieście Kluczbork (Opolskie) (PL)

Pogoda
źródło: OpenWeatherMap
zachmurzenie umiarkowane
zachmurzenie umiarkowane
Wschód słońca: 07:31
Zachód słońca: 15:42
Temperatura: 2.08 *C
Wilgotność: 87 %
Ciśnienie: 1020 hPa
Wiatr: 3.57 m/s (ESE - 113*)
Promieniowanie (radiacja)
0.085 uSv | (37.7 km) źródło: radioactiveAtHome
10.6%
CO: 0.31042 mg/m3 | (0 km) źródło: OpenWeatherMap
2.2%

O3: 24.68 µg/m3 | (0 km) źródło: OpenWeatherMap
15.4%

NO2: 11.31 µg/m3 | (0 km) źródło: OpenWeatherMap
5.7%

SO2: 3.13 µg/m3 | (0 km) źródło: OpenWeatherMap
0.9%

PM10: 15.54 µg/m3 | (0 km) źródło: OpenWeatherMap
11.1%

PM2.5: 11.89 µg/m3 | (0 km) źródło: OpenWeatherMap
14.2%

Alerty RSO
Komunikat GIOŚ z dn. 25.03.2022 (2022-03-25 14:42:00 - 2022-12-31 23:59:00) źródło: RSO
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 od dnia 25.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 od dnia 25.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. . na terenie województwa opolskiego. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny i w Zdzieszowicach przy ul. Piastów za okres od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogram/m3) na terenie: miasta i gminy Nysa, gmin: Łambinowice, Głuchołazy, Otmuchów, Kamiennik oraz miasta i gminy Zdzieszowice, gmin: Krapkowice, Kędzierzyn Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: ok. 71 tys. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6262

Komunikat GIOŚ z dn. 25.04.2022 (2022-04-25 14:21:00 - 2022-12-31 23:59:00) źródło: RSO
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w roku 2022 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i kluczborskim. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 w roku 2022 obejmuje teren: • miasta i gminy Kędzierzyn-Koźle; • gmin: Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, Leśnica, Ujazd, Zdzieszowice; • miasta i gminy Kluczbork. Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 35 tys. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/6693 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat GIOŚ z dn. 24.06.2022 (2022-06-24 16:02:00 - 2022-12-31 23:59:00) źródło: RSO
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczlnego dla pyłu PM2,5. Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ Nysie przy ul. Rodziewiczówny za okres od 01.06.2021 do 31.05.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie miasta i gminy Nysa oraz gmin: Łambinowice, Głuchołazy, Otmuchów, Kamiennik. Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5: ok. 26 tys. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/news/0 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat GIOŚ z dn. 25.10.2022 (2022-10-25 11:39:00 - 2022-12-31 23:59:00) źródło: RSO
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w roku 2022 w powiecie krapkowickim. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 w roku 2022 obejmuje teren: miasta Krapkowice. Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 16 tys. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/8053 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Podwyższone stany na rzece Prosna (Gorzów Śląski) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Gorzów Śląski
Rzeka: Prosna
Aktualny poziom wody: 111 cm
Poziom ostrzeżenia: 160 cm
Poziom alarmu: 210 cm

Podwyższone stany na rzece Mała Panew (Turawa) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Turawa
Rzeka: Mała Panew
Aktualny poziom wody: 125 cm
Poziom ostrzeżenia: 210 cm
Poziom alarmu: 250 cm

Podwyższone stany na rzece Liswarta (Niwki) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Niwki
Rzeka: Liswarta
Aktualny poziom wody: 129 cm
Poziom ostrzeżenia: 200 cm
Poziom alarmu: 250 cm

Podwyższone stany na rzece Stobrawa (Karłowice) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Karłowice
Rzeka: Stobrawa
Aktualny poziom wody: 171 cm
Poziom ostrzeżenia: 250 cm
Poziom alarmu: 300 cm

Podwyższone stany na rzece Widawa (Namysłów) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Namysłów
Rzeka: Widawa
Aktualny poziom wody: 136 cm
Poziom ostrzeżenia: 210 cm
Poziom alarmu: 250 cm

Podwyższone stany na rzece Prosna (Mirków) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Mirków
Rzeka: Prosna
Aktualny poziom wody: 145 cm
Poziom ostrzeżenia: 230 cm
Poziom alarmu: 270 cm

Podwyższone stany na rzece Warta (Działoszyn) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Działoszyn
Rzeka: Warta
Aktualny poziom wody: 412 cm
Poziom ostrzeżenia: 530 cm
Poziom alarmu: 570 cm

Podwyższone stany na rzece Warta (Osjaków) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Osjaków
Rzeka: Warta
Aktualny poziom wody: 143 cm
Poziom ostrzeżenia: 280 cm
Poziom alarmu: 340 cm

Podwyższone stany na rzece Mała Panew (Krupski Młyn) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Krupski Młyn
Rzeka: Mała Panew
Aktualny poziom wody: 24 cm
Poziom ostrzeżenia: 160 cm
Poziom alarmu: 250 cm

Podwyższone stany na rzece Odra (Brzeg) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Brzeg
Rzeka: Odra
Aktualny poziom wody: 144 cm
Poziom ostrzeżenia: 460 cm
Poziom alarmu: 530 cm

Podwyższone stany na rzece Ścinawa Niemodlińska (Niemodlin) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Niemodlin
Rzeka: Ścinawa Niemodlińska
Aktualny poziom wody: 232 cm
Poziom ostrzeżenia: 320 cm
Poziom alarmu: 350 cm

Podwyższone stany na rzece Odra (Krapkowice) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Krapkowice
Rzeka: Odra
Aktualny poziom wody: 216 cm
Poziom ostrzeżenia: 340 cm
Poziom alarmu: 450 cm

Podwyższone stany na rzece Liswarta (Kule) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Kule
Rzeka: Liswarta
Aktualny poziom wody: 99 cm
Poziom ostrzeżenia: 250 cm
Poziom alarmu: 300 cm

Podwyższone stany na rzece Oleśnica (Niechmirów) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Niechmirów
Rzeka: Oleśnica
Aktualny poziom wody: 87 cm
Poziom ostrzeżenia: 170 cm
Poziom alarmu: 220 cm

Podwyższone stany na rzece Stradunia (Kamionka) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Kamionka
Rzeka: Stradunia
Aktualny poziom wody: 105 cm
Poziom ostrzeżenia: 180 cm
Poziom alarmu: 240 cm

Podwyższone stany na rzece Kłodnica (Lenartowice) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Lenartowice
Rzeka: Kłodnica
Aktualny poziom wody: 118 cm
Poziom ostrzeżenia: 210 cm
Poziom alarmu: 260 cm

Podwyższone stany na rzece Warta (Burzenin) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Burzenin
Rzeka: Warta
Aktualny poziom wody: 86 cm
Poziom ostrzeżenia: 280 cm
Poziom alarmu: 320 cm

Podwyższone stany na rzece Odra (Koźle) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Koźle
Rzeka: Odra
Aktualny poziom wody: 279 cm
Poziom ostrzeżenia: 400 cm
Poziom alarmu: 500 cm

Podwyższone stany na rzece Nieciecz (Widawa) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Widawa
Rzeka: Nieciecz
Aktualny poziom wody: 150 cm
Poziom ostrzeżenia: 999 cm
Poziom alarmu: 999 cm

Podwyższone stany na rzece Widawka (Rogóźno) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Rogóźno
Rzeka: Widawka
Aktualny poziom wody: 139 cm
Poziom ostrzeżenia: 240 cm
Poziom alarmu: 290 cm

Podwyższone stany na rzece Widawka (Szczerców) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Szczerców
Rzeka: Widawka
Aktualny poziom wody: 126 cm
Poziom ostrzeżenia: 190 cm
Poziom alarmu: 230 cm

Podwyższone stany na rzece Widawka (Podgórze) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Podgórze
Rzeka: Widawka
Aktualny poziom wody: 12 cm
Poziom ostrzeżenia: 190 cm
Poziom alarmu: 230 cm

Podwyższone stany na rzece Polska Woda (Bogdaj) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Bogdaj
Rzeka: Polska Woda
Aktualny poziom wody: 202 cm
Poziom ostrzeżenia: 250 cm
Poziom alarmu: 300 cm

Podwyższone stany na rzece Odra (Trestno) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Trestno
Rzeka: Odra
Aktualny poziom wody: 323 cm
Poziom ostrzeżenia: 380 cm
Poziom alarmu: 450 cm

Podwyższone stany na rzece Grabia (Grabno) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Grabno
Rzeka: Grabia
Aktualny poziom wody: 125 cm
Poziom ostrzeżenia: 230 cm
Poziom alarmu: 280 cm

Podwyższone stany na rzece Warta (Poraj) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Poraj
Rzeka: Warta
Aktualny poziom wody: 75 cm
Poziom ostrzeżenia: 220 cm
Poziom alarmu: 290 cm

Podwyższone stany na rzece Barycz (Odolanów / Barycz) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Odolanów / Barycz
Rzeka: Barycz
Aktualny poziom wody: 57 cm
Poziom ostrzeżenia: 90 cm
Poziom alarmu: 120 cm

Podwyższone stany na rzece Kuroch (Odolanów / Kuroch) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Odolanów / Kuroch
Rzeka: Kuroch
Aktualny poziom wody: 117 cm
Poziom ostrzeżenia: 140 cm
Poziom alarmu: 170 cm

Podwyższone stany na rzece Warta (Sieradz) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Sieradz
Rzeka: Warta
Aktualny poziom wody: 167 cm
Poziom ostrzeżenia: 390 cm
Poziom alarmu: 440 cm

Podwyższone stany na rzece Osobłoga (Racławice Śląskie) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Racławice Śląskie
Rzeka: Osobłoga
Aktualny poziom wody: 179 cm
Poziom ostrzeżenia: 300 cm
Poziom alarmu: 350 cm

Podwyższone stany na rzece Nysa Kłodzka (Nysa) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Nysa
Rzeka: Nysa Kłodzka
Aktualny poziom wody: 143 cm
Poziom ostrzeżenia: 380 cm
Poziom alarmu: 450 cm

Podwyższone stany na rzece Widawa (Krzyżanowice / Widawa) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Krzyżanowice / Widawa
Rzeka: Widawa
Aktualny poziom wody: 104 cm
Poziom ostrzeżenia: 150 cm
Poziom alarmu: 200 cm

Podwyższone stany na rzece Warta (Bobry) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Bobry
Rzeka: Warta
Aktualny poziom wody: 88 cm
Poziom ostrzeżenia: 130 cm
Poziom alarmu: 150 cm

Podwyższone stany na rzece Prudnik (Prudnik) (2022-12-04 17:40:00 - 2022-12-06 17:40:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Prudnik
Rzeka: Prudnik
Aktualny poziom wody: 89 cm
Poziom ostrzeżenia: 180 cm
Poziom alarmu: 230 cm

Podwyższone stany na rzece Ślęza (Ślęza) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Ślęza
Rzeka: Ślęza
Aktualny poziom wody: 224 cm
Poziom ostrzeżenia: 270 cm
Poziom alarmu: 300 cm

Podwyższone stany na rzece Biała Głuchołaska (Biała Nyska) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Biała Nyska
Rzeka: Biała Głuchołaska
Aktualny poziom wody: 98 cm
Poziom ostrzeżenia: 290 cm
Poziom alarmu: 330 cm

Podwyższone stany na rzece Grabia (Łask) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Łask
Rzeka: Grabia
Aktualny poziom wody: 101 cm
Poziom ostrzeżenia: 160 cm
Poziom alarmu: 180 cm

Podwyższone stany na rzece Warta (Kręciwilk) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Kręciwilk
Rzeka: Warta
Aktualny poziom wody: 22 cm
Poziom ostrzeżenia: 80 cm
Poziom alarmu: 130 cm

Podwyższone stany na rzece Złoty Potok (Jarnołtówek) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Jarnołtówek
Rzeka: Złoty Potok
Aktualny poziom wody: 69 cm
Poziom ostrzeżenia: 120 cm
Poziom alarmu: 170 cm

Podwyższone stany na rzece Odra (Racibórz Miedonia) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Racibórz Miedonia
Rzeka: Odra
Aktualny poziom wody: 119 cm
Poziom ostrzeżenia: 400 cm
Poziom alarmu: 600 cm

Podwyższone stany na rzece Bystrzyca (Jarnołtów) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Jarnołtów
Rzeka: Bystrzyca
Aktualny poziom wody: 134 cm
Poziom ostrzeżenia: 230 cm
Poziom alarmu: 270 cm

Podwyższone stany na rzece Opawa (Branice) (2022-12-04 17:50:00 - 2022-12-06 17:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Branice
Rzeka: Opawa
Aktualny poziom wody: 84 cm
Poziom ostrzeżenia: 180 cm
Poziom alarmu: 240 cm

Info


  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły


Kraj: Polska
Region: Opolskie
Szerokość geograficzna: 50.97281
Długość geograficzna: 18.21816