Nie!

To nie jest najlepszy czas na bieganie w mieście
Tarnów (Małopolskie) (PL)!

(Na podstawie pogody, jakości powietrza i/lub promieniowania.)


Źródło GIFa: yesno.wtf

⚠ Jakość powietrza, zanieczyszczenie i SMOG w mieście Tarnów (Małopolskie) (PL)

Pogoda
bezchmurnie
bezchmurnie
Wschód słońca: 06:39
Zachód słońca: 17:00
Temperatura: -2.24 *C
Wilgotność: 77 %
Ciśnienie: 992.49 hPa
Wiatr: 2.63 m/s (SSE - 162.501*)
Promieniowanie
0.121 uSv | (70.6 km)
15.2%
Jakość powietrza
IJP: 5 | (0.6 km)
71.4%
PM2.5: 48 µg/m3 | (4.3 km)
57.1%
PM10: 58 µg/m3 | (4.3 km)
41.4%
PM1: 35 µg/m3 | (4.3 km)
Alerty RSO
Tlenek węgla śmiertelnie niebezpieczny. (2018-12-21 11:40:00 - 2019-03-21 00:00:00)
„Czad i ogień. Obudź czujność”. Strażacy radzą jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla

W okresie trwania sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla. Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, tlenek węgla zwany jest również cichym, perfidnym zabójcą. Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest: • bezwonny, • bezbarwny, • pozbawiony smaku. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć. Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla? Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z: • nieszczelności, • braku konserwacji, w tym czyszczenia, • wad konstrukcyjnych, • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. RADZIMY! Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych. 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta. 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych. 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych. 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej. Twoje i twoich bliskich zdrowie a może nawet życie może w dużej mierze również zależeć od tego jak poważnie potraktujesz treść naszych rad. Z powyższymi radami zapoznaj wszystkich użytkowników domu. Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed tego typu zatruciem, jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujki tlenku węgla. Koszt takiego zakupu to ok. kilkudziesięciu złotych. Dlatego też strażacy apelują, aby wyposażać nasze mieszkania w czujki CO oraz dymu.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. (2018-12-21 18:00:00 - 2019-03-21 00:00:00)
Czujka tlenku węgla oraz dymu – mała inwestycja w duże bezpieczeństwo. Strażacy apelują o wyposażanie mieszkań w czujki dymu i tlenku węgla.

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. W Polsce co roku, w pożarach domów jednorodzinnych i wielorodzinnych giną setki osób. Większość przypadków to ofiary będące skutkiem kontaktu wziewnego z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty. Statystyki pożarów w zależności od miejsca powstania pokazują, że najwięcej pożarów występuje w kuchni. Natomiast miejscem występowania największej ilości ofiar śmiertelnych jest pokój wypoczynkowy i jadalnia. Zalecane zasady rozmieszczania czujek w domach opierają się przede wszystkim na umieszczeniu czujki w korytarzu na każdej z kondygnacji. Stosowanie jednej czujki na każdą kondygnację wynika z przeprowadzenia wielu badań na podstawie których stwierdzono, że tylko takie rozwiązanie daje możliwość szybkiego poinformowania o zdarzeniu. Choć o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla mówimy już od lat, wiele osób nie traktuje poważnie takich ostrzeżeń lub uważa, że ich ten problem nie dotyczy. A przecież zatruciu czadem bardzo łatwo jest zapobiec – wystarczy wiedzieć, jak on działa i jak zapobiegać jego tragicznym skutkom. Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed tego typu zatruciem, jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujki tlenku węgla. Koszt takiego zakupu to około kilkadziesiąt złotych. Należy zadbać również o prawidłową wentylację pomieszczeń – pod żadnym pozorem nie powinno się zatykać, ani zaklejać przewodów wentylacyjnych, gdyż w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, dochodzi do niecałkowitego spalania gazu i wytworzenia się tlenku węgla. Częstym powodem zatruć czadem jest też niedrożność przewodów kominowych. Niepokojącymi objawami, które świadczą o obecności i ulatnianiu się czadu, mogą być nudności, senność oraz bóle głowy. Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed zatruciem czadem jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujki tlenku węgla! Prosta instalacja i łatwa konserwacja to dodatkowe atuty przemawiające za zainstalowaniem czujki w każdym domu

Bezpieczne ogrzewanie pomieszczeń. (2018-12-22 00:00:00 - 2019-03-21 00:00:00)
Strażacy przestrzegają przed nieostrożnym obchodzeniem się z otwartym ogniem i urządzeniami grzewczymi oraz przypominają o kontroli przewodów kominowych.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Pamiętaj! - stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze, - nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych, - nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 °C, - nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, - przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji, - nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi, - nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy, - nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy łatwopalnych, - stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a w konsekwencji nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia, PRZYPOMINAMY! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: •cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), •dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, •co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. •co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Pamiętaj o odśnieżaniu dachu (2019-01-09 16:10:00 - 2019-02-28 00:00:00)
MSWiA przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

MSWiA przypomina o obowiązku odśnieżania dachów W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Bezpieczeństwo na lodzie. (2019-01-11 00:00:00 - 2019-02-25 00:00:00)
Strażacy ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte akweny. Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem.

Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu zimą? Jeśli masz chęć pojeździć na łyżwach, najbezpieczniej spędzisz czas na sztucznym lodowisku przygotowanym na przykład na boisku szkolnym. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W takich sytuacjach przestrzegaj następujących zasad: 1.Bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, a tym bardziej rzeki! 2.Wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu. 3.Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia temperatura powietrza oznacza, że lód na akwenie może być na tyle cienki, że chodzenie po nim może zagrażać Twojemu życiu. 4.Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa lodowa to około 10 cm. Lód na ciekach wodnych jest zawsze cieńszy, z powodu jej ruchu, woda słabiej zamarza. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach. 5.Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym samym jego wytrzymałość. 6.Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby, w pewnej odległości od siebie, jednak zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to również wędkarzy). 7.Dobrze, jak dorośli i dzieci maja przy sobie gwizdek. Używając go, łatwiej wezwać pomoc. 8.Warto mieć przy sobie kolce (czekany) pomocne przy wczołganiu się na lód, ponieważ wydostanie się na powierzchnię z przerębla jest bardzo utrudnione. 9.Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie. Co robić, jak zarwie się pod Tobą lód? 1.W przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając pomocy. 2.Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy. Jeśli to możliwe zdejmij buty, pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego obciążenia i łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni. 3.W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej. Kiedy zauważysz osobę tonącą: 1.W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112). 2.Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać w zimnej wodzie krótko. Po 3. minutach dochodzi do wyziębienia organizmu. 3.Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod Tobą. Do tonącego najlepiej zbliżyć się czołgając po lodzie. 4.Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu. 5.Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. 6.Do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. 7.Gdy poszkodowany jest przytomny można podać mu słodkie i ciepłe płyny do picia. Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem!

Info

Kraj: PL
Region: Małopolskie
Długość geograficzna: 50.01381
Szerokość geograficzna: 20.98698


  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły