Tak!

To czas by biegać w mieście
Białystok (Podlaskie) (PL)!

(Na podstawie pogody, jakości powietrza i/lub promieniowania.)


Źródło GIFa: yesno.wtf

jakość powietrza, promieniowanie, radiacja, smog i zanieczyszczenie mieście Białystok (Podlaskie) (PL)

Pogoda
źródło: OpenWeatherMap
zachmurzenie duże
zachmurzenie duże
Wschód słońca: 04:25
Zachód słońca: 20:21
Temperatura: 12.95 *C
Wilgotność: 39 %
Ciśnienie: 1019 hPa
Wiatr: 7.06 m/s (NNW - 333*)
Promieniowanie (radiacja)
Brak czujnika w odległości 100 km.
PM2.5: 1 µg/m3 | (1.4 km) źródło: LookO2
1.2%

PM10: 1 µg/m3 | (1.4 km) źródło: LookO2
0.7%

Alerty RSO
Zakaz przebywania na części podlaskiego (2021-12-01 00:00:00 - 2022-06-30 23:59:00) źródło: RSO
Uwaga! Zakaz przebywania na terenie części woj. podlaskiego. Obejmuje on 115 miejscowości, bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi - od 2 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Przedmiotowy zakaz obowiązuje w 115 miejscowościach województwa podlaskiego, w gminach: Mielnik, Nurzec-Stacja, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża, Narewka, Michałowo, Gródek, Krynki, Szudziałowo, Sokółka, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, Lipsk, Płaska i Giby - bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi. Wykaz miejscowości 1. NIEMIRÓW 2. MĘTNA 3. TOKARY 4. WILANOWO 5. KLUKOWICZE 6. LITWINOWICZE 7. WYCZÓŁKI 8. BOBRÓWKA 9. ZUBACZE 10. PISZCZATKA 11. POŁOWCE 12. STAWISZCZE 13. CZEREMCHA 14. WÓLKA TERECHOWSKA 15. KUZAWA 16. OPAKA DUŻA 17. POHULANKA 18. POLICZNA 19. BIAŁA STRAŻ 20. WOJNÓWKA 21. STARZYNA 22. GÓRNY GRÓD 23. KLAKOWO 24. KRUGŁE 25. WYGON 26. WIERZCHOWSKIE 27. PODOLANY 28. BIAŁOWIEŻA 29. ZASTAWA KRZYŻE 30. GRUSZKI 31. STARE MASIEWO 32. MASIEWO NOWE 33. BABIA GÓRA 34. BRZEZINA 35. CISÓWKA 36. ZALESZANY 37. NOWOSADY 38. JAŁÓWKA 39. KONDRATKI 40. GONCZARY 41. KITURYKI 42. DUBLANY 43. KOLONIA MOSTOWLANY 44. MOSTOWLANY 45. ZIELONA 46. ZUBRY 47. ŚWISŁOCZANY 48. GOBIATY 49. NAREJKI 50. BOBROWNIKI 51. JARYŁÓWKA 52. CHOMONTOWCE 53. RUDAKI 54. ŁOSINIANY 55. KRUSZYNIANY 56. OZIERANY WIELKIE 57. BIAŁOGORCE 58. OZIERANY MAŁE 59. KUNDZICZE TREJGLE 60. ŁAPICZE 61. KRYNKI 62. KRYNKI MIASTO 63. JUROWLANY 64. PIEROŻKI 65. GRZYBOWSZCZYZNA 66. HARKAWICZE 67. USNARZ GÓRNY 68. BABIKI 69. MINKOWCE 70. ZUBRZYCA MAŁA 71. MISZKINIKI 72. ZUBRZYCA WIELKA 73. WOJNOWCE 74. NOMIKI 75. ZAŚPICZE 76. BILMINY I PALESTYNA 77. KLIMÓWKA 78. SZYMAKI 79. CZEPIELE 80. TOŁCZE 81. PARCZOWCE 82. NOWODZIEL 83. CZUPRYNOWO 84. KUŹNICA 85. KOWALE KOL. 86. CHREPTOWCE 87. WOJNOWCE 88. KOWALE 89. SACZKOWCE 90. KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE 91. ZAJZDRA 92. POHORANY 93. KRZYSZTOFOROWO 94. CHWOROŚCIANY 95. NOWY DWÓR 96. ROGACZE 97. JAGINTY 98. CHORUŻOWCE 99. DOLINCZANY 100. LIPSZCZANY 101. RYGAŁÓWKA 102. RAKOWICZE 103. SIÓŁKO 104. LICHOSIELCE 105. KOPCZANY 106. BARTNIKI 107. STARE LEŚNE BOHATERY 108. NOWE LEŚNE BOHATERY 109. WOŁKUSZ 110. LUBINOWO 111. GRUSZKI 112. RUDAWKA 113. RYGOL 114. MUŁY 115. DWORCZYSKO 1. Zakaz wprowadzono w związku z koniecznością zapewnienia ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie nadgranicznej, w szczególności na obszarze bezpośrednio przyległym do granicy państwowej, potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe na granicy państwowej, a także koniecznością wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej 2. Zakaz nie dotyczy osób, które: - stale zamieszkują, prowadzą działalność gospodarczą, wykonują pracę zarobkową, wykonują pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze objętym zakazem, pobierają naukę lub są opiekunami osób pobierających naukę na obszarze objętym zakazem; - będąc małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem, sprawują opiekę albo udzielają pomocy w załatwianiu bieżących spraw życia codziennego osobie stale zamieszkującej na obszarze objętym zakazem; - są objęte wychowaniem przedszkolnym lub formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze objętym zakazem, oraz ich opiekunów; - przebywają na obszarze objętym zakazem w celu załatwienia sprawy w urzędzie administracji publicznej lub w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym; - są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem; - są osobami niepełnosprawnymi albo opiekunami osób niepełnosprawnych przebywającymi na obszarze objętym zakazem w związku z korzystaniem z ośrodka dla osób niepełnosprawnych; - przebywają na obszarze objętym zakazem w związku z bezpośrednim przemieszczaniem się w celu zgodnego z przepisami przekroczenia granicy państwowej lub bezpośrednio po jej przekroczeniu zgodnie z przepisami w celu opuszczenia obszaru objętego zakazem, lub w związku z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną – bezpośrednio w celu jego niezwłocznego opuszczenia. 3. Osoby przebywające na obszarze, na którym wprowadzono zakaz, obowiązane są posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 4. Obszar na którym został wprowadzony zakaz przebywania, oznacza się tablicami z napisem „Obszar objęty zakazem przebywania – wejście zabronione”. Więcej na: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/opublikowano-rozporzadzenia-mswia

Zamknięty odcinek DW nr 648 (2022-05-09 08:00:00 - 2022-11-23 23:59:00) źródło: RSO
W dniach 09.05-24.11.2022 zamknięty zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 648 w m. Poryte.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że w dniach 09.05-24.11.2022 r., przewiduje się zamknięcie ruchu drogi wojewódzkiej nr 648 w związku z inwestycją pn.: Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 648. Objazd zamkniętego odcinka odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu przez m. Hipolitowo, Budy Poryckie i Budy Stawiskie.

Utrudnienia na DK 65 (2022-05-17 00:00:00 - 2022-05-17 23:00:00) źródło: RSO
Podlaskie: utrudnienia na DK 65 w okolicy miejscowości Kozińce w powiecie białostockim. Droga jest zablokowana po wypadku komunikacyjnym.

Utrudnienia w ruchu na odcinku drogi krajowej nr 65 w okolicy miejscowości Kozińce w powiecie białostockim. Droga jest zablokowana po wypadku komunikacyjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Podwyższone stany na rzece SUPRAŚL (SUPRAŚL) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: SUPRAŚL
Rzeka: SUPRAŚL
Aktualny poziom wody: 93 cm
Poziom ostrzeżenia: 220 cm
Poziom alarmu: 260 cm

Podwyższone stany na rzece Supraśl (Fasty) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Fasty
Rzeka: Supraśl
Aktualny poziom wody: 109 cm
Poziom ostrzeżenia: 220 cm
Poziom alarmu: 250 cm

Podwyższone stany na rzece Sokołda (Sokołda) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Sokołda
Rzeka: Sokołda
Aktualny poziom wody: 165 cm
Poziom ostrzeżenia: 250 cm
Poziom alarmu: 300 cm

Podwyższone stany na rzece Narew (Suraż) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Suraż
Rzeka: Narew
Aktualny poziom wody: 170 cm
Poziom ostrzeżenia: 320 cm
Poziom alarmu: 340 cm

Podwyższone stany na rzece Narew (Narew) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Narew
Rzeka: Narew
Aktualny poziom wody: 81 cm
Poziom ostrzeżenia: 170 cm
Poziom alarmu: 200 cm

Podwyższone stany na rzece Narew (Strękowa Góra) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Strękowa Góra
Rzeka: Narew
Aktualny poziom wody: 198 cm
Poziom ostrzeżenia: 420 cm
Poziom alarmu: 440 cm

Podwyższone stany na rzece Nurzec (Brańsk) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Brańsk
Rzeka: Nurzec
Aktualny poziom wody: 45 cm
Poziom ostrzeżenia: 250 cm
Poziom alarmu: 300 cm

Podwyższone stany na rzece Biebrza (Burzyn) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Burzyn
Rzeka: Biebrza
Aktualny poziom wody: 250 cm
Poziom ostrzeżenia: 380 cm
Poziom alarmu: 400 cm

Podwyższone stany na rzece Narew (Wizna) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Wizna
Rzeka: Narew
Aktualny poziom wody: 274 cm
Poziom ostrzeżenia: 440 cm
Poziom alarmu: 470 cm

Podwyższone stany na rzece Biebrza (Osowiec) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Osowiec
Rzeka: Biebrza
Aktualny poziom wody: 306 cm
Poziom ostrzeżenia: 400 cm
Poziom alarmu: 430 cm

Podwyższone stany na rzece Biebrza (Dębowo) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Dębowo
Rzeka: Biebrza
Aktualny poziom wody: 135 cm
Poziom ostrzeżenia: 270 cm
Poziom alarmu: 300 cm

Podwyższone stany na rzece EŁK (OSOWIEC) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: OSOWIEC
Rzeka: EŁK
Aktualny poziom wody: 376 cm
Poziom ostrzeżenia: 460 cm
Poziom alarmu: 490 cm

Podwyższone stany na rzece EŁK (PRZECHODY) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: PRZECHODY
Rzeka: EŁK
Aktualny poziom wody: 202 cm
Poziom ostrzeżenia: 330 cm
Poziom alarmu: 360 cm

Podwyższone stany na rzece Biebrza (Sztabin) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Sztabin
Rzeka: Biebrza
Aktualny poziom wody: 47 cm
Poziom ostrzeżenia: 170 cm
Poziom alarmu: 190 cm

Podwyższone stany na rzece Narew (Piątnica - Łomża) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Piątnica - Łomża
Rzeka: Narew
Aktualny poziom wody: 171 cm
Poziom ostrzeżenia: 410 cm
Poziom alarmu: 460 cm

Podwyższone stany na rzece Jegrznia (Rajgród) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Rajgród
Rzeka: Jegrznia
Aktualny poziom wody: 113 cm
Poziom ostrzeżenia: 140 cm
Poziom alarmu: 160 cm

Podwyższone stany na rzece EŁK (EŁK) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: EŁK
Rzeka: EŁK
Aktualny poziom wody: 114 cm
Poziom ostrzeżenia: 200 cm
Poziom alarmu: 230 cm

Podwyższone stany na rzece Narew (Nowogród) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Nowogród
Rzeka: Narew
Aktualny poziom wody: 110 cm
Poziom ostrzeżenia: 360 cm
Poziom alarmu: 400 cm

Podwyższone stany na rzece Pisa (Dobrylas) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Dobrylas
Rzeka: Pisa
Aktualny poziom wody: 101 cm
Poziom ostrzeżenia: 250 cm
Poziom alarmu: 290 cm

Podwyższone stany na rzece Bug (Frankopol) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Frankopol
Rzeka: Bug
Aktualny poziom wody: 119 cm
Poziom ostrzeżenia: 250 cm
Poziom alarmu: 350 cm

Podwyższone stany na rzece Pisa (Ptaki) (2022-05-17 13:50:00 - 2022-05-19 13:50:00) źródło: RSO

Lokalizacja: Ptaki
Rzeka: Pisa
Aktualny poziom wody: 90 cm
Poziom ostrzeżenia: 210 cm
Poziom alarmu: 240 cm

Info


  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły


Kraj: Polska
Region: Podlaskie
Szerokość geograficzna: 53.13333
Długość geograficzna: 23.16433

Miasta w okolicy:
Wasilków